b_logo-2.png    

 

Verksamhet

Bergsjöns Finska Förening har många olika slags verksamheter för veckans varje dag.  

 

Från denna sida kommer du till presentationer av de olika verksamhetsformerna genom att klicka på rubriker. Detta är bara en del av vårt utbud till våra medlemmar och deras familjer.

 

STÖDVERKSAMHET:

Vi utvecklar stödverksamhet för sådana personer som inte klarar av att sköta sina ärenden antingen p g a språk- eller andra hinder. Just nu håller vi på med fallbeskrivningar som bygger på förra årets stödverksamhet och med att söka finansieringsmöjligheter.

  

Finland-Samfundet har beviljat bidrag till översättningen av vår förenings hemsida. Här länk till Finland-Samfundets hemsida>>

Med i mycket:

 

SFRF - Sverigefinska riksförbundet (ca 16 000 medlemmar)
SFP - Sverigefinska pensionärer (ca 7000 medlemmar)
ABF
Sverigefinska skolan i Göteborg
Svenska Friidrottsförbundet
Finska cirkusförbundet
Finska arbetarteaterförbundet
Sverigefinska amatörteaterförbundet
Föreningsrådet i Bergsjön
Bergsjöns pensionärsråd

Intresse- och samarbetsorganisation

Vi anordnar:

-Seminarier och föreläsningar
-Informations- och debattmöten
-Nätverksarbete
-Mässor
-Träffar med politiker och tjänstemän

 

 

Kontakt / Mer information  
Expeditionen har öppet: Månd. kl.  10.00 - 15.00

Telefon: 070 - 441 78 84

E-post: b-sjonsfinskaforening@telia.com 

Copyright Bergsjöns Finska Förening