b_logo-2.png    

 

Pensionärer

 

Vår förening har en livlig pensionärsverksamhet. De sverigefinska aktivas åldersindelning börjar synas i medlemskåren.

 

Det är svårt att få barn och unga med i föreningarnas verksamheter. Det behövs helt annorlunda resurser och verksamheter för det.

 

Mängden förtidspensionärer har ökat markant. De största arbetsplatserna i Göteborg – sådana som Volvo och SKF – har minskat arbetskraft och därmed har medarbetarna blivit pensionärer och kommit utanför arbetsmarknaden relativt unga.

 

Nu behövs det nya slags verksamhetsformer i föreningarna för att erbjuda medlemmarna intressant och till och med nyttig sysselsättning. Många kanske ville börja som ledare i olika verksamheter. De flesta vill dock vara med efter sina krafter. Sverigefinländarnas hälsa kommer att vara en viktig fråga och äldreomsorgen är nära våra hjärtan i föreningens verksamhet.

 

På torsdagar äter vi den traditionella lunchen med bröd och munkar. Alla är välkomna att äta på en kostnad av 50kr.

 

På torsdagar kan man även spela kort eller dansa eller spela innepetang.

 

 

Pensionärerna ordnar resor. I samband med dem ordnas studiecirklar.

 

 

 Reino Kellin är ordförande i Sverigefinska pensionärsförbundets Göteborgs och Bohus distrikt och  Markku Fors är i pensionärernas distriktsstyrelse.

 

Länkar

Kontakt / Mer information
Expeditionen har öppet: Måndag kl.  10.00 - 15.00

Telefon: 070 - 441 78 84

E-post: b-sjonsfinskaforening@telia.com 

Copyright Bergsjöns Finska Förening