b_logo-2.png    

 

Om oss

Bergsjöns Finska Förening (BFF) startades 1973. I början hyrdes lokaler för olika tillställningar runt om i Bergsjön och stora danskvällar ordnades i Kortedala Forum.

Föreningen flyttade till Berghalla 1984. Medlemmarna har renoverat lokalerna genom ”talkoo” – ”man ur huse”.

Föreningens stadgar följer Sverigefinska Riksförbundets (SFRF) mönsterstadgar. Syftet är att verka som en intresse- och fritidsorganisation för den sverigefinländska minoriteten. Föreningen främjar sverigefinländarnas gemensamma sociala och kulturella strävanden, demokrati, jämställdhet och jämlikhet både i föreningslivet och i det övriga samhället.

Föreningen deltar aktivt i samhällslivet ur den sverigefinländska nationella minoritetens synvinkel.

På BFF kan du alltså bevaka och främja sverigefinländarnas intressen, sysselsätta dig på fritiden och lära dig nytt. 

Föreningens lokaler används flitigt bl a till:

·        dans,

·        körsång,

·        karaoke,

·        cirkus,

·        pensionärs- och dagledigverksamhet,

·        kursverksamhet och

·        stora fester.

Till vårt förfogande har vi även Berghalla sporthall, som vi hyr till volleyboll och cirkus. 

BFF har även under flera år anordnat stora danskvällar, som t ex Tangomarknaden. Sångarna och dansarna har dock blivit färre under åren och därmed även danskvällarna. Våra medlemmar håller på med många olika slags motion. Vi utbildar dem till folkhälsoledare, som kan hålla föredrag om hälsosam kost och behov av motion. De stora sverigefinländska åldersklasserna går i pension de kommande 10-15 åren. Därför blir frågor om hälsovård och äldreomsorg allt mer brinnande.  

Vi har ca 100 medlemmar

 

Medlemsavgifter 2021:

 

                                  Familj                          290:-kr / år

                                  Ensam vuxen            190:-   -"-

                                  Ungdommar              150:-   -"-

                                  Pensionärer                120:-   -"-

 

Kontakt / Mer information  
Expeditionen har öppet: Månd. kl.  10.00 - 15.00

Telefon: 070 - 441 78 84

E-post: b-sjonsfinskaforening@telia.com 

Copyright Bergsjöns Finska Förening